Detail

vemeník zelenavý

Platanthera chlorantha

vemenník zelenkastý | Greater Butterfly Orchid

vstavačovité / Orchidaceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 20-40 cm vysoká bylina s přímou lodyhou. Přízemní listy jsou široce vejčité, často více než dva, na lodyze se objevují až 3 menší, kopinaté lístky. Květenství je řídký, válcovitý klas. Květy jsou nazelenalé nebo žlutavě bílé. Vnější prostřední a dva vnitřní okvětní lístky vytvářejí neúplnou přilbu. Vnější okvětní lístky jsou kopinatě vejčité. Celokrajný pysk s ostruhou je čárkovitý nebo jazykovitý a má zelenožlutou barvu, na konci přecházející do zelenavé barvy. Ostruha je tenká, bíložlutá, ke konci nazelenalá. Žluté brylky jsou k bázi rozbíhavé – viz obr. a) [na rozdíl od příbuzného druhu v. dvoulistého, který má brylky rovnoběžné – viz obr. b)]. Plodem jsou válcovité tobolky.

Místa výskytu:
Roste v lesích (listnatých, ale i jehličnatých), lesních lemech, ve světlých křovinách, na loukách. Vyhovují mu čerstvé až vlhčí, živinami středně bohaté půdy.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Rostliny jsou opylovány především nočními motýli, kteří jsou schopni dostat se k nektaru obsaženém v ostruze svým dlouhým sosákem.

Vemeník je středně mykotrofní.

Na stanovištích s výskytem obou druhů vytváří poměrně často křížence - někdy nazývaný v. zvrhlý, který má znaky obou rodičů.

Ochrana:
Vemeník zelenavý je zařazen mezi ohrožené druhy rostlin ČR (C3), zákonem je zvláště chráněný jako ohrožený taxon (§3). Vyskytuje se méně často než příbuzný druh vemeník dvoulistý.

 

 

Okres: Třebíč

Kraj: Vysočina

Stanoviště: okraj smíšeného lesa

Půda: hlinitá, sušší

Světelné podmínky: stín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 21.6.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka