Detail

pipla osmahlá

Nonea pulla

ostreň počerný | Nonea

brutnákovité / Boraginaceae

Botanická charakteristika:
Jednoletá až vytrvalá, 30 – 50 cm vysoká, hustě chlupatá bylina. Lodyha přímá, dutá. Listy přízemní růžice řapíkaté, obkopinaté, lodyžní přisedlé, podlouhle kopinaté. Květy ve vijanech. Kalich zvonkovitý, koruna úzce nálevkovitá, tmavě hnědě purpurová. Plody jsou tmavě hnědé tvrdky se světlými tečkami.

Místa výskytu:
Roste v xerotermních a semixerotermních bylinných vegetacích (suché louky, stráně, meze, ...), v řídkých křovinách, lemech lesů. Druhotně podél cest, na železničních náspech, navigacích vodních toků, okrajích polí a vinohradů. Vyhovují jí lehčí, vzdušné, živinami bohaté, zásadité či neutrální půdy.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ochrana:
Pipla osmahlá je poměrně hojná v nížinách a pahorkatinách jižní a střední Moravy a středních a severozápadních Čech. Mimo toto území se vyskytuje jen roztroušeně až vzácně, často pouze přechodně. Je zařazena do ochranné kategorie C4a (vzácnější taxony vyžadující další pozornost).

 

 

Místo: Kaple

Okres: Prostějov

Kraj: Olomoucký

Stanoviště: mez

Půda: hlinitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 29.5.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka