Detail

vstavač vojenský

Orchis militaris

vstavač vojenský | Military Orchid

vstavačovité / Orchidaceae

      plod: 25.5.2006

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 20-45 cm vysoká bylina. Listy jsou světle zelené, vejčité až obvejčité, nahloučené v dolní polovině lodyhy. Květenství je nejdříve kuželovité, později široce válcovité, složené ze středně velkých květů, které vyrůstají z paždí krátkých listenů. Vnější a vnitřní okvětní lístky tvoří kopinatě vejčitou, špičatou, uzavřenou přilbu, která je vně světle růžová a uvnitř s výrazným nachovým žilkováním. Pysk je světle červený, místy štětinkatý, na okrajích tmavší, hluboce trojdílný, trojlaločný. Postranní laloky jsou čárkovité, odstálé. Prostřední lalok je větší, na konci rozšířený ve dva cípy, mezi nimiž je malý krátký zoubek. Ostruha je válcovitá. Plody jsou válcovité tobolky.

Místa výskytu:
Roste na výslunných kamenitých stráních, sušších loukách, slatinách. Vyhovují mu jak vlhké, tak i suché, vždy však zásadité, živinami bohaté půdy.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Velmi variabilní druh, který vytváří mnoho forem. Například můžeme pozorovat i barevné odchylky ve formě bělokvětých exemplářů (viz obrázek).

Vstavač vojenský je jednou z našich nejatraktivnějších orchidejí. Květy připomínají svým tvarem postavu rozkročeného vojáčka s přilbou, odtud také získal svoje druhové jméno.

Ochrana:
Vstavač vojenský je zařazen mezi silně ohrožené druhy rostlin ČR (C2), zákonem je zvláště chráněný jako silně ohrožený taxon (§2). Druh roste v Čechách vzácně, na Moravě je častější.

 

 

Kraj: Zlínský

Stanoviště: travnatá stráň

Půda: hlinitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 18.5.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka