Detail

vesnovka obecná

Cardaria draba

vesnovka obyčajná | Hoary Cress

brukvovité / Brassicaceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, obvykle šedavě chlupatá, 30 – 50 cm vysoká bylina. Přízemní a dolní lodyžní listy obvejčité, chobotnaté až lyrovité, v době květu obvykle zaschlé, střední a horní lodyžní listy podlouhle eliptické nebo podlouhlé, srdčitě střelovitou bází objímavé, na okraji mělce oddáleně chobotnatě zubaté. Květy v hustých chocholíkových latách. Kališní lístky široce vejčité, korunní široce obvejčité, bílé. Plody jsou srdcovité šešulky.

Místa výskytu:
Vyskytuje se v příkopech a okrajích cest, na nádražích, náspech a kolejištích železničních tratí, rumištích, kompostech, navážkách a skládkách, výsypkách a haldách, polích, úhorech, sadech, vinicích a podobných antropogenních místech. Roste na vysýchavých, často zraňovaných, štěrkopísčitých až hlinitojílovitých půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
V teplejších územích je plevelem sadů, vinic či chmelnic.

Ochrana:
Není ohrožená.

 

 

Místo: Velké Bílovice

Okres: Břeclav

Kraj: Jihomoravský

Stanoviště: okraj vinice

Půda: hlinitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 16.5.2005

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka