Detail

záraza bílá pravá

Orobanche alba subsp. alba

záraza biela pravá

zárazovité / Orobanchaceae

      záraza / Orobanche

Botanická charakteristika:
Parazitická, nezelená, 8-25 cm vysoká bylina s tenkou, bělavou až světle červenofialovou lodyhou. Květenství je krátké, válcovité, řídké. Koruna je trubkovitá, bělavá, růžová, načervenalá nebo až červenofialová, s výrazným žilkami. Hřbetní linie koruny je mírně obloukovitě zakřivená, pod horním pyskem vzhůru obrácená. Dolní pysk je 3laločný se zvlněnými, širokými laloky. Blizna je purpurově (vínově červeně) zbarvená. Plodem je tobolka.

Místa výskytu:
Roste na skalních výchozech, výslunných travnatých stráních, mezích a pastvinách. Vyhovují ji na živiny bohaté, vysýchavé půdy. Je vázána zejména na půdy s vápencovým podkladem.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Jedná se o parazitickou bylinu, která nemá chlorofyl a je odkázaná na svého hostitele. Parazituje na mateřídouškách (Thymus), dobromysli obecné (Origanum vulgare) a klinopádu obecném (Clinopodium vulgare).

Rozlišujeme dva poddruhy zárazy bílé – zárazu bílou pravou (zde popisovanou) a zárazu bílou šalvějovou. Poddruhy se od sebe rozlišují zejména vzrůstem, velikostí květenství a dobou květu.

Záraza bílá pravá je nejčasněji rozkvétající záraza u nás. Kvete již v květnu (na rozdíl od většiny ostatních záraz, jejichž hlavní doba květu je soustředěna do období června až července).

Jedná se o velmi variabilní druh.

Českou republikou probíhá severní hranice areálu výskytu.

Ochrana:
Záraza bílá je ohroženým druhem naší květeny (C3). Zákon ji ochranu neposkytuje.

 

 

Kraj: Jihomoravský

Stanoviště: skála

Půda: kamenito-hlinitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 26.5.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka