Detail

vstavač kukačka

Orchis morio

vstavač obyčajný

vstavačovité / Orchidaceae

Místa výskytu:
Vyskytuje se na suchých výslunných trávnících, pastvinách a krovinatých stráních či starých ovocných sadech.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Vstavač kukačka se vlastně nepatří do rodu vstavač, ale do rodu Anacamptis (rudohlávek). Je tomu tak proto, že v posledních letech s rozvojem molekulárních metod analýzy genetického materiálu rostlin dochází k nové klasifikaci rostlin. Zjednodušeně řečeno vstavač kukačka je mnohem více genově příbuzný s rudohlávkem jehlancovitým než s ostatními vstavači. Proto je možné jej správně nazývat Anacamptis morio. Prozatím se však v literatuře stále udržuje název Orchis morio.

Ochrana:
Vstavač kukačka je silně ohroženým druhem (C2) a stejná ochrana je jí udělena i ze zákona (§2).

Kdysi patřil vsatavač kukačka k nejhojnějším našim vstavačům, které zdobily louky a pastviny svými drobnými květy. Naneštěstí pro tuto krásnou orchidej se změnou obdělávání pozemků a intenzifikací hnojení docílilo toho, že jej dnes nalezneme zřídka a někde zcela vymizel.

 

 

Kraj: Zlínský

Stanoviště: louka

Půda: hlinitá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 22.5.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka