Detail

vstavač nachový

Orchis purpurea

vstavač purpurový | Lady Orchid

vstavačovité / Orchidaceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá 30-70 cm vysoká bylina. Přízemní listy jsou světle zelené, obvejčité. Velké, husté květenství je nejdříve kuželovité, později široce válcovité, složené z velkých květů. Vnější a vnitřní okvětní lístky tvoří přilbu, která je špinavě nachově hnědočervená, s tmavými fialovými až černými tečkami a čárkami. Pysk je bělavý nebo světle červený, hluboce trojdílný s postranními úkrojky odstálými a úzce čárkovitými. Prostřední úkrojek se pozvolně rozšiřuje a je zakončen dvěma srdčitě vykrojenými laloky, mezi nimiž je krátký zoubek. Plody jsou válcovité tobolky.

Místa výskytu:
Roste ve světlých převážně listnatých lesích, křovinách, lesních světlinách a pasekách. Vyhovují mu půdy alkalické, humózní, spíše sušší.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Náš největší vstavač. Může dorůstat výšky až 90 cm. Vstavač nachový je známý svou variabilitou. Pokud se vyskytuje na lokalitách spolu se vstavačem vojenským, snadno se kříží.

Ochrana:
Vstavač nachový je zařazen mezi silně ohrožené druhy rostlin ČR (C2), zákonem je zvláště chráněný jako silně ohrožený taxon (§2). Ohrožen je zejména zánikem vhodných lokalit (např. zarůstáním dřevinami) a také díky jeho dekorativnímu vzhledu dochází k bezohlednému trhání či vykopávání do zahrádek "milovníky" orchidejí.

 

 

Kraj: Středočeský

Stanoviště: paseka

Půda: hlinitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 21.5.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka