Detail

locika kompasová

Lactuca serriola

šalát kompasový | Prickly Lettuce

hvězdnicovité / Asteraceae

Botanická charakteristika:
Jednoletá nebo dvouletá, 50 – 180 cm vysoká bylina s tuhou, přímou, plnou, bělavou, někdy nečervenavě až fialově naběhlou lodyhou. Listy tuhé, sivozelené, přisedlé srdčitou až hrálovitou bází, na střední žilce na spodní straně osténkaté, přízemní listy obvykle peřenodílné, lodyžní svisle v severojižním směru postavené, méně hluboce členěné, na okraji zubaté nebo osténkaté. Úbory s 8 – 15 květy, skládající husté, latnaté, bohaté květenství se šupinovitými, kopinatými úkrojky. Zákrovní listeny na špičce červenofialové, vnější kopinaté, vnitřní delší, čárkovitě kopinaté, květy ve dvou kruzích, světle žluté. Plody jsou šedohnědé nažky opatřené bílým chmýrem.

Místa výskytu:
Roste při okrajích komunikací, na navážkách zemin, v kamenolomech, při okrajích polí, na rumištích. Vyhovují jí sušší, hlinité, živinami bohaté půdy s dostatkem vápníku a dusíku. Vyhledává výslunná nebo jen částečně zastíněná stanoviště.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Druhové jméno je odvozeno od skutečnosti, že čepele lociky jsou svisle postavené v severojižním směru. Ukazují tedy světové strany, proto ono připodobnění ke kompasu.

Ochrana:
Hojný druh.

 

 

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Půda: hlinitokamenitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka