Detail

křídlatka japonská

Reynoutria japonica

pohánkovec japonský | Japanese knotweed

rdesnovité / Polygonaceae

      křídlatka / Reynoutria

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 1-2,5 m vysoká bylina. Lodyha přímá, dutá, obvykle červeně skvrnitá, nahoře větvená. Listy světle zelené, vejčité, na vrcholu zúžené v dlouhou špičku, na bázi uťaté. Květenstvím je lata mnohokvětých lichoklasů. Květy malé, bílé až nazelenalé.. Plodem je černá nažka.

Místa výskytu:
Vyskytuje se podél komunikací, vodních toků, na ruderálních stanovištích, dále také v parcích a zahradách, kde je často pěstována.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Nepůvodní druh květeny České republiky. Zdomácnělý druh. Křídlatka japonská pochází z Asie. Do Evropy byla dovezena jako okrasná rostlina v 19. století z Japonska a na naše území se dostala koncem 19. století. Křídlatka se rychle šíří a je jedním z našich nejznámějších invazních druhů. Postupem času došlo k jejímu rozšíření z parků a zahrad a dnes ji můžeme nalézt po celém území. Rozmnožuje se vegetativně a „dálnicí“ šíření jsou hlavně vodní toky. Vytváří husté porosty, které vytlačují původní rostlinstvo. Křídlatka díky svému rychlému růstu tvoří velké množství biomasy a je jednou z rostlin, o které se uvažuje pro energetické využití. Dokonce se provádějí studie ohledně využití mj. i křídlatek k odstaňování rizikových prvků (např. Pb, Cr, Co, As, Hg, Mn) z kontaminované zeminy s určitými pozitivními výsledky.

Někdy se vysazuje v zahrádkách a do značné míry se může jevit jako velmi dekorativní okrasná rostlina.

V České republice se vyskytují ještě dva příbuzné druhy křídlatky japonské - křídlatka sachalinská a křídlatka česká.

Ochrana:
Není ohroženým druhem a kvůli svému agresivnímu šíření je nutné její cílené ničení zejména v chráněných oblastech, kde vytlačuje původní vegetaci. Je nutné likvidovat porosty křídlatky podél vodních toků, aby se alespoň částečně zabránilo jejímu rychlému šíření.

 

 

Místo: Odry

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: příkop cesty

Půda: kamenito-hlinitá, mokrá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 22.9.2005

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka