Detail

lýkovec jedovatý

Daphne mezereum

lykovec jedovatý | Mezereon

vrabečnicovité / Thymelaeaceae

      foto plod - 12.8.2005

Botanická charakteristika:
Vzpřímený, 30 - 100 cm vysoký keř. Listy opadavé, vyvíjející se až po květech, podlouhle obvejčité, obkopinaté až kopinaté, na líci zelené, na rubu šedozelené až modrozelené. Květy v postranních svazečcích po 2 - 3, silně vonné. Kališní cípy 4, eliptické až vejčité, růžové až růžovofialové, koruna chybí. Plody jsou jasně červené, vejcovitě kulovité nebo vejcovité peckovice.

Místa výskytu:
Roste ve stinných až polostinných listnatých a smíšených lesích, jakými jsou květnaté bučiny, dubohabřiny, suťové a roklinové lesy, či lesní prameniště. Vyhovují mu mírně vlhké, humózní, živinami bohaté, kamenité, hlinité až jílovité půdy. Má rád vyšší vzdušnou vlhkost. V nižších polohách se chová jako stínomilná, ve vyšších jako světlomilná dřevina.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Jedovatá rostlina. Obsahuje pryskyřičnou látku mezerein (především v kůře a plodech), která má dráždivé účinky. Způsobuje při styku s pokožkou zčervenání, záněty a puchýře. Nebezpečné je také vdechování vůně květů, které může vyvolat bolesti hlavy. Otrava je možná vstřebáním látky pokožkou, ale častější je otrava po požití plodů. Zejména u dětí je záměna za jiné jedlé plody možná (svou hořkostí však od další konzumace většinou odradí). K velmi těžké otravě stačí požít 5-8 plodů, k usmrcení člověka může dojít po požití 10-12 plodů. Otrava má své příznaky, které se projevují pálením v ústech, sliněním, bolestmi břicha, zvracením a průjmem. V závěrečné fázi otravy se dostavuje slabost, křeče a celkový kolaps. Otrava je vždy vážná a je nutná včasná lékařská pomoc (i lehké otrava může mít dlouhotrvající následky ve formě poškození ledvin). Lýkovec se užíval také v lidovém lékařství proti revmatismu a dně. Dnes se však již nepoužívá.

Dekorativní keř. Občas se pěstuje jako okrasný keř v zahradách a parcích a to zvláště díky tomu, že rozkvétá brzy zjara krásnými omamně vonícími narůžovělými květy a na podzim vytváří karmínově červené peckovice.

Z listů, peckovic a především však z kůry, která obsahuje dafnetin, se vyvařováním získávalo barvivo k barvení vlny. Z plodů se získávalo červené barvivo mající využití jako malířská barva.

Lidově nazývaný čertovo lejko, dívčí dřevo, divoký pepř, stračí ocas, valašský zimozeleň, vlčí pepř.

Ochrana:
Lýkovec jedovatý je zařazen z hlediska ohrožení mezi druhy vyžadující další pozornost (C4).

 

 

Okres: Vsetín

Kraj: Zlínský

Stanoviště: listnatý les

Půda: hlinitá

Světelné podmínky: stín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 2.4.2006

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka