Detail

oměj tuhý moravský

Aconitum firmum subsp. moravicum

prilbica tuhá moravská | Monk's-hood

pryskyřníkovité / Ranunculaceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá rostlina s větvenou 40-180 cm vysokou lodyhou. Lodyha je v horní části a v květenství chlupatá. Listy jsou střídavé, řapíkaté, dlanitosečné, oboustranně lysé, na rubu lesklé. Květy jsou uspořádány v širokém mnohokvětém hroznu. Květy jsou tmavě modrofialové, velké (většinou 20-35 mm), obvykle vně chlupaté. Přilba je vždy uzavřená, vysoce klenutá a dopředu prohnutá. Plod je hladký měchýřek.

Místa výskytu:
Vyskytuje se pouze na Moravě v Moravskoslezských Beskydech. Dosahuje zde nejzápadnější hranice svého areálu (karpatský endemit). Vyhovují mu vlhké světliny a praměniště v horských smíšených lesích a smrčinách, dále jej nacházíme podél horských potoků.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Rostlina je prudce jedovatá. Obsahuje alkaloidy akonitin, mesoakonitin a hyperakonitin.

Opylování provádějí čměláci. Stává se však, že jiný hmyz prokousne přilbu a ostruhu z boku a dostane se takto k nektaru. Tyto květy již čmeláci nevyhledají a zůstanou neoplylené.

Ochrana:
Oměj tuhý moravský je zařazen mezi silně ohrožené druhy naší květeny (C2) a stejná ochrana je mu poskytnuta i zákonem (§2). Dále patří mezi druhy chráněné evropskou legislativou (NATURA 2000). V současné době je známo zhruba okolo 30 lokalit, na kterých roste dohromady přibližně 700 až 800 jedinců. Některé lokality, které se nacházejí v blízkosti turistických cest, jsou náchylné k poškozování neukázněnými návštěvníky hor (zejména trhání), kteří si neuvědomují, že je rostlina chráněná zákonem, ale že je také prudce jedovatá. Některé populace jsou ohroženy nadměrným zarůstáním stromového a bylinného patra. Proto je žádoucí na těchto lokalitách obnovovat prosvětlený les, částečně odstraňovat náletové dřeviny, potlačovat šíření synantropních druhů a obnovovat jednoroční kosení v závislosti na dozrávání semen.

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Okres: Vsetín

Kraj: Zlínský

Stanoviště: okraj smíšeného lesa

Půda: hlinito-kamenitá, vlhčí

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 1.8.2005

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka