Detail

třapatka dřípatá

Rudbeckia laciniata

rudbekia strapatá | Cutleaf Coneflower

hvězdnicovité / Asteraceae

      třapatka / Rudbeckia

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 50-250 cm vysoká bylina s plazivým oddenkem. Lodyha přímá, v horní polovině větvená. Listy zelené, střední lodyžní peřenosečné s jedním nebo více páry postranních úkrojků, horní lodyžní kopinaté až vejčité. Květenství úbor. Úbory jednotlivé, dlouze stopkaté. Okrajové jazykovité květy žluté, trubkovité květy terče žlutozelené. Plody nažky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  statná rostlina až 250 cm vysoká
  §  úbory až 12 cm v průměru
  §  jazykovité květy žluté, trubkovité květy terče žlutozelené

Místa výskytu:
Vyskytuje se na březích tekoucích i stojatých vod, na vlhkých loukách, podél komunikací a železnic, na skládkách, haldách a rumištích. Upřednostňuje vlhčí provdušněné půdy.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Původem pochází třapatka dřípatá ze Severní Ameriky. Na naše území byla dovezena jako okrasná rostlina. Byla vysazována v parcích a zahradách. Odtud se začala šířit do podobných stanovišť jako ve své domovině - na pobřežní plochy vodních toků a stojatých vod. Poprvé byla na našem území pozorována jako zplanělá koncem 50. let 19. století.

Léčivá rostlina. Američtí Indiáni používali čaj z oddenku (společně s jinými původními druhy) při trávících potížích. Užívání v současnosti nelze doporučit, protože třapatka obsahuje některé toxické látky, které mohou způsobit otravu.

Jedovatá rostlina. Byly pozorovány mírné otravy u zvířat po požití listů.

Barvířská rostlina. Z částí třapatky dřípaté - listů a oddenku - je možné získat přírodní barvivo.

Invazní druh
Třapatka dřípatá je zařazena mezi invazní druhy naší flóry. Rozšiřila se rychle na vhodná stanoviště v Čechách i na Moravě. Rozvětvený oddenkový systém stěžuje mechanickou likvidaci.

Občas pěstovaná rostlina. Nedoporučuje se však pěstovat (invazivnost!). Nesnáší přímé slunce a sucho. Nejlépe se ji daří na vlhčích půdách a v polostínu. Při pěstování je třeba mít na paměti, že se může na stanovišti bujně rozrůstat díky svému značně se odnožujícícmu oddenku.

Rod:
Rod Rudbeckia (třapatka) má 23 druhů, které rostou v Severní Americe a některé byly zavlečeny do Evropy. Na našem území se vyskytují 2 druhy rodu Rudbeckia.

Záměna:
Je snadno poznatelný druh.

Etymologie:
Rudbeckia: podle švédských botaniků O. J. Rudbecka (1630-1702) a O. O. Rudbecka (1660-1740);
laciniata: dřípatý, hluboce členěný v úzké dlouhé úkrojky, odkazující na stavbu lodyžních listů.

Lidové názvy:
---

Synonyma:
Rudbeckia digitata Mill.

Starší české jméno:
---

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvech svazu Senecionion fluviatilis.

Biotopy:
--

Ochrana:
Třapatka dřípatá není ohrožená. Je invazním druhem.

V ČR se vyskytuje roztroušeně až v některých oblastech dosti často.

Celkové rozšíření:
Třapatka dřípatá roste v Severní Americe, v Evropě nepůvodní, zdomácnělá, zavlečena také např. do Japonska nebo Austrálie.

Index:
Rudbeckia laciniata L. -- Sp. Pl. 2: 906. 1753.

vytrvalá; severoamerický; hemikryptofyt; 7-9; 50-250 cm; 7-10 cm; nížiny-podhůří; Senecionion fluviatilis

Nepůvodní druh květeny České republiky. Adventiv. Neofyt (1859).

Léčivá. Jedovatá. Invazní. Včelařská. Barvířská.
léčivá rostlina jedovatá rostlina invazní rostlina včelařská rostlina barvířská rostlina

 

 

Místo: Studénka

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: okraj rybníka

Půda: hlinito-kamenitá, vlhká

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 18.7.2005

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka