Detail

lakušník okrouhlý

Batrachium circinatum

močiarka okrúhla | Fan-leaved Water Crowfoot

pryskyřníkovité / Ranunculaceae

      lakušník / Batrachium

Botanická charakteristika:
Vytrvalá vodní bylina s až 250 cm dlouhou lodyhou. Listy pouze niťovité, tuhé, v obrysu okrouhlé až polokulovité, s úkrojky paprsčitě rozestálými, ani po vytažení z vody se kuželovitě nesléhajícími ve štětičku. Květy na dlouhých stopkách, kališní lístky odstávající od koruny, korunní lístky obvejčité, bílé. Val kolem jamky nektária půlměsíčitý. Plody nažky.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  listy pouze niťovité, tuhé
  §  listy v obrysu okrouhlé až polokulovité
  §  val kolem jamky nektária půlměsíčitý

Místa výskytu:
Roste ve stojatých vodách rybníků, tůní, slepých říčních ramen, vodních příkopů a kanálů, vzácněji se vyskytuje i v tekoucích vodách. Roste od velmi mělkých vod až do hloubek větších než 150 cm. Vyhovují mu vody bohaté vápenitými solemi.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Lakušníky jsou hodnotné rostliny v rybníkářství. Jejich porosty vytváří prostředí pro vytírání ryb, slouží jim také jako úkryt (zvlášť pro rybí plůdek) a zdroj potravy. V době květu jsou porosty lakušníku velmi dekorativní.

Rostliny klíčí od pozdního léta do podzimu, přezimují pod vodou a životní cyklus (kvetení, tvorba semen) dokončují do počátku léta. Může se vyskytovat i v terestrické formě a to zejména v době sucha nebo při vypouštění rybníků a nádrží v době letnění.

Rod Batrachium není přijímán zcela bezvýhradně. Západní autoři většinou považují jeho zástupce za součást (podrod) rodu Ranunculus (pryskyřník). Celá skupina je taxonomicky velmi problematická, o čemž svědčí i to, že bylo v této skupině popsáno více než 300 různých taxonů. Značná plasticita rostlin někdy znemožňuje i jejich identifikaci.

Rod:
Rod Batrachium (lakušník) má asi 20 druhů, které rostou v temperátních oblastech severní polokoule a v omezených oblastech Jižní Ameriky, jižní Afriky, Austrálie a Nového Zélandu. V západní a střední Evropě se nachází centrum jeho rozšíření. Na našem území se vyskytuje 8 druhů rodu Batrachium.

Záměna:
Je snadno poznatelný druh. U lakušníku okrouhlého se ani po vytažení z vody nesléhávají niťovité listy, ale drží tvar.

Etymologie:
Batrachium: z řeckého batrachos: žába;
circinatum: okrouhlý, podle v obrysu okrouhlých listů.

Lidové názvy:
holá káča, žabí oko, žabí vočko, žabík

Synonyma:
Batrachium caespitosum Gray
Batrachium divaricatum (Schrank) Wimmer
Batrachium foeniculaceum (Gilib.) Krecz.
Ranunculus circinatus Sibth.

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvech svazů Ranunculion aquatilis, Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae. Je dominantním druhem asociace Potamo perfoliati-Ranunculetum circinati.

Biotopy:
V1 Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod
V2 Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod (diagnostický druh)
V4 Makrofytní vegetace vodních toků

Ochrana:
Lakušník okrouhlý je zařazen mezi vzácnější taxony vyžadující další pozornost (C4): podkategorie vzácnější taxony vyžadující další pozornost – méně ohrožené (C4a). Zákon mu ochranu nepřiznává. Může mu uškodit nešetrné obhospodařování rybníků, ve kterých roste. Nesnáší déle trvající vypuštění rybníka.

V ČR se vyskytuje téměř po celém území roztroušeně až hojně, nejčastěji v nížinách a teplejších pahorkatinách.

Celkové rozšíření:
Lakušník okrouhlý roste v souvislém pásu od Francie a Britských ostrovů, přes střední a východní Evropu až do východní Asie.

Index:
Batrachium circinatum (Sibth.) Spach -- Hist. Nat. Vég. 7: 201 1838.

vytrvalá; euroasijský; hydrofyt, terofyt; 5-8; 40-250 cm; 12-24 mm; nížiny-podhůří; Ranunculion aquatilis, Eleocharito palustris-Sagittarion sagittifoliae

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: nádrž

Půda: vodní prostředí

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 8.6.2012

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka