Detail

len žlutý

Linum flavum

ľan žltý | Golden flax

lnovité / Linaceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 20 – 50 cm vysoká lysá bylina. Lodyhy přímé, na bázi oblé, výše hranaté až úzce křídlaté. Listy střídavé, dolní úzce obvejčité, horní kopinaté, všechny na okraji s uzoučkým bílým lemem. Květy v nepravidelném vidlanu v počtu 25 – 40. Kališní lístky úzce vejčité, zelené, korunní klínovitě obvejčité, sytě žluté s tmavšími žilkami. Plody jsou kulovité tobolky.

Místa výskytu:
Len žlutý nalezneme na výslunných suchých stráních, kamenitých stráních a v lesních lemech. Často osidluje tzv. „bílé stráně“ – suché stráně s vápenitým podkladem. Vyhovují mu kamenité, težší, sušší, vápníkem bohaté půdy, výhradně na vápnitých podkladech. Teplomilný a světlomilný druh. Roste pouze v nížinách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Tento druh lnu snadno poznáme, protože jako jediný len rostoucí u nás má žluté květy. Je dekorativní, proto se uplatňuje jako okrasná rostlina, především skalnička.

Pro ona známá lněná vlákna se pěstuje příbuzný světle modře květoucí druh len setý (Linum usitatissimum).

Celkem u nás roste 7 druhů lnů, které jsou téměř všechny ohrožené.

Ochrana:
Len žlutý patří mezi silně ohrožené druhy naší květeny (C2) a je rovněž chráněn zákonem v nižší kategorii jako ohrožený taxon. Je to svetlomilná rosltina, hlavním ohrožením jsou pro něj tedy sukcese – zarůstání lokalit dřevinami nebo agresivnějšími bylinami. Toto ohrožení je navíc u nás umocněno tím, že Českou republikou probíhá severozápadní hranice areálu druhu, a proto je zde tato rostlina „bílých strání“ i celkově vzácnější a zranitelnější. Potenciální ohrožení mu hrozí i ze strany neukázněných návštěvníku přírody, kteří by si tuto krásnou rostlinu mohli chtít natrhat do vázy nebo vykopat a přesadit do zahrádky.

 

 

Místo: Staříč

Okres: Frýdek-Místek

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: stráň

Půda: hlinito-kamenitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 14.6.2005

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka