Detail

svízel vonný (mařinka vonná)

Galium odoratum

lipkavec marinkový | Sweet Woodruff

mořenovité / Rubiaceae

      svízel / Galium

Botanická charakteristika:


Hlavní rozlišovací znaky:
  §  drobné bílé kvítky
  §  lodyžní listy v 6-9četném přeslenu
  §  slabá příjemně nasládlá vůně

Místa výskytu:
Vyskytuje se listnatých (bukových, bukovo-habrových, habrových) lesích, podél lesních cest a na pasekách. Roste na čerstvě vlhkých, humózních, hlinitých, živinami bohatých půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Někdy se uvádí pod starším jménem mařinka vonná.

Na jaře vytváří především ve vlhčích listnatých lesích bohaté porosty, které upoutají drobnými bílými květy a i slabou příjemně nasládlou vůní. Rostlina totiž obsahuje kumarin, který při sušení voní. Někdy je svízel vonný pěstován v zahradách v podrostu listnatých stromů jako dekorativní pokryvná rostlina jarního aspektu.

Jako i jiní zástupci rodu je typickým příkladem zoochorického rozšiřování. Plody mají štětinkaté háčky, které se přichytávají na srst zvířat, které je roznášejí do okolí. Rostlina se tak může šířit do značných vzdáleností.

Léčivá rostlina.
Svízel vonný se využíval v minulosti v lidovém léčitelství. Rostlina obsahuje třísloviny, kumarin a některé glykosidy. Jako droga se využívala nať sbíraná před rozkvětem. Ze sušené drogy se připravoval čaj, který se užíval při zácpě.

Rod:
Rod Galium (svízel) má asi 300 druhů, které rostou téměř na všech kontinentech. Na našem území se vyskytuje 25 druhů rodu Galium.

Záměna:
Svízel vonný je snadno poznatelný druh.

Etymologie:
Galium: z řeckého gala: mléko, podle toho, že některé rostliny tohoto rodu byly používány ke srážení mléka, výrobě tvarohu místo syřidla;
odoratum: vonný, podle nasládlé vůně květů a sušené rostliny.

Lidové názvy:
božcové koření, božovník, božec, drůbňava, mařenka, mařina, tvarožníček, voňavka

Synonyma:
Asperula eugeniae K.Richt.
Asperula matrisylva Gilib.
Asperula odorata L.
Asterophyllum asperula Schimp. & Spenn.
Asterophyllum sylvaticum Schimp. & Spenn.
Chlorostemma odoratum (L.) Fourr.
Galium matrisylva F.H.Wigg.

Starší český název:
mařinka vonná

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvech svazů Fagion (diagnostický druh), Calamagrostion arundinaceae.

Biotopy:
L3.1 Hercynské dubohabřiny
L3.3 Karpatské dubohabřiny
L5.1 Květnaté bučiny
L5.2 Horské klenové bučiny
L5.3 Vápnomilné bučiny
L6.2 Panonské teplomilné doubravy na spraši

Ochrana:
Svízel vonný není ohrožený. V ČR roste roztroušeně po celém území, hlavně v lesnatých územích pahorkatin a nižších poloh hor. Chybí v některých teplejších oblastech.

Celkové rozšíření:
Svízel vonný roste v Evropě (v pásu od Francie až po střední část evropského Ruska), dále v izolovaných územích na Kavkaze, v severním Turecku, ve střední Asii a v Japonsku. Zavlečený do Severní Ameriky, kde se někdy pěstuje jako dekorativní rostlina v parcích.

Index:
Galium odoratum (L.) Scop. -- Fl. Carniol. ed. 2, 1: 105. 1771.

vytrvalá; eurosibiřský; geofyt; 5; 20-30 cm; 4-5 mm; nížiny-hory; Fagion, Calamagrostion arundinaceae.

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Místo: Hostašovice

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: listnatý les

Půda: hlinitá, vlká

Světelné podmínky: stinné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 11.5.2012

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka