Detail

voskovka menší

Cerinthe minor

voskovka menšia | Lesser Honeywort

brutnákovité / Boraginaceae

Botanická charakteristika:
Nejčastěji dvouleté, 15 – 65 cm vysoké byliny. Listy přízemní růžice řapíkaté, obvejčité, lodyžní podlouhle vejčité, srdčitou bází poloobjímavé až objímavé. Květy v hustých vijanech s vejčitými, v horní části úzce vejčitými listy. Koruna trubkovitá, sírově žlutá, někdy hnědopurpurově skvrnitá. Plody jsou hladké, tmavě hnědé, nepravidelně skvrnité tvrdky.

Místa výskytu:
Roste v lesních lemech, na výslunných stráních, polích, úhorech, hrázích, náspech a v příkopech podél cest a železničních tratí a v okolí lomů. Vyhovují jí neutrální a zásadité půdy.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Jméno Cerinthe vzniklo z řeckých slov xeros (= suchý nebo vosk) a anthos (=květ), tedy suchá, vosková květina, voskovka. Sírově žluté květy vypadají, jako by byly vytvořeny z vosku, ostatně i celá rostlina vypadá jakoby povoskovaná.

Občas se v zahradách pěstuje pro ozdobu statnější voskovka větší (Cerinthe major), která pochází ze Švýcarska.

V biologické nomenklatuře platí zásada, že dva různé rody mohou mít stejné jméno, avšak nesmí patřit do stejné říše. A tak máme třeba máčku, což je stepní rostlina i žralok, nebo sasanku, což je jarní květina i mořský korálnatec. Z kontextu pak obvykle vyplyne, o co se jedná. V botanice však v tomto směru došlo k chybě, když byly jako voskovka pojmenovány dvě různé rostliny z různých čeledí. Voskovkou se kromě této byliny nazývá oblíbená a známá pokojová liána s tuhými, vejčitě kopinatými, tmavě zelenými listy a okolíky bílorůžových voňavých květů. Pokojová voskovka (Hoya spp.) náležící do čeledi klejichovitých (Asclepiadaceae) pochází z Indie a jihovýchodní Asie a nemá s naší planou voskovkou nic společného. Tedy krom toho, že i pokojová voskovka vypadá, jakoby byla celá pokryta vrstvou vosku.

Ochrana:
Není ohrožená.

 

 

Místo: Kojetín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: okraj cesty

Půda: hlinito-kamenitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 4.6.2005

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka