Detail

škarda dvouletá

Crepis biennis

škarda dvojročná | Rough Hawk's-Beard

hvězdnicovité / Asteraceae

      škarda / Crepis

Botanická charakteristika:
Dvouletá, 25 - 115 cm vysoká bylina s přímou, výrazně rýhovanou lodyhou. Listy v obrysu podlouhle obkopinaté, obvykle nepravidelně peřenoklané až peřenosečné, řidčeji lyrovitě nebo kracovitě členěné, celokrajné nebo s nečetnými vetšími ostrými zuby či laloky, zřídka jen laločnatě zubaté. Květenství úbory. Úbory četné, 2,3 – 3,5 cm v průměru, zlatožluté, v řídké chocholičnaté latě. Zákrov válcovitý až válcovitě zvonkovitý, vnější zákrovní listeny zprvu volně přitisklé, později volně rozestálé. Všechny květy jazykovité, zlatožluté, na rubu bez červených proužků. Plody světle hnědé nažky opatřené sněhobílým chmýrem.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  bylina až 115 cm vysoká
  §  lodyha výrazně rýhovaná
  §  listy obvykle nepravidelně peřenoklané až peřenosečné

Místa výskytu:
Vyskytuje se na loukách, pastvinách, mezích, travnatých okrajích komunikací, v lesních lemech, na úhorech, náspech, poloruderálních trávnících, starších rumištích, zahradách. Roste na vlhkých až vysýchavých, spíše hlinitých, živinami bohatých, kyselých až slabě alkalických půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Škarda dvouletá je druhem velmi variabilním. Jsou udávany tři morfotypy podle tvarů listů.

Semena škardy s občas používají jako krmivo pro ozdobné ptactvo, zejména kanáry.

Škarda dvouletá je nepříliš významný plevel luk a pastvin. Jejímu šíření pomocí nažek napomáhá nepravidelné nebo žádné kosení. Za příhodných podmínek se jí daří natolik, že začne vytlačovat žádanější pícní rostliny. Samotná škarda je totiž hořká a zvířata ji nerada přijímají.

Záměna:
Škarda dvouletá je snadno poznatelný druh.

Etymologie:
Crepis z řeckého krepis (sandál/papuče, možná podle toho, že semena připomínají svým tvarem sandály), jméno použil Theophrastus; biennis dvouletá (podle toho, že se jedná o dvouletou bylinu).

Synonyma:
---

Fytocenologie:
Vyskytuje se nejčastěji ve společenstvech svazu Arrhenatherion, často také Polygono-Trisetion a Cynosurion, méně často Sisymbrion officinalis a Dauco-Melilotion.

Biotopy:
Škarda dvouletá je diagnostickým druhem biotopu: mezofilní ovsíkové louky (T1.1).

Ochrana:
Škarda dvouletá není ohroženým druhem. Je hojným až obecným druhem. Na našem území roste téměř po celém území.

Celkové rozšíření:
Škarda dvouletá roste v celé Evropě, kromě částí Pyrenejského poolostrova, Islandu, severních částí Skandinávie, Ukrajiny a částí Peloponéského poolostrova.

Index:
Crepis biennis L. -- Sp. Pl. 2: 807. 1753.

dvouletá, bylina; evropský, hemikryptofyt; 0,25-1,15; 0,023-0,035; nížiny - hory; Arrhenatherion

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Místo: Kopřivnice

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: okraj pole

Půda: hlinitá, vlhčí

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 29.5.2011

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka