Detail

ladoňka karpatská

Scilla kladnii

scila Kladného

hyacintovité / Hyacinthaceae

      ladoňka / Scilla

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 5-17 cm vysoká rostlina s vejcovitou cibulí. Listy páskovité (obvykle 2-3) zakončené krátkou kápovitou špičkou. Okraje listových pochev žlutavozeleně naběhlé. Květenství hrozen s 3-10 květy, při rozkvětu jehlancovitého tvaru, nikdy výrazně jednostranný. Květy střední. Okvětní lístky světle fialově modré, poupata světle fialově modrá. Plod tobolka obsahující našedle hnědá semena.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  květenství jehlancovitého tvaru
  §  květy světle fialově modré
  §  časně jarní rostlina, vyskytuje se pouze v karpatské oblasti státu

Místa výskytu:
Vyskytuje se ve vlhčích listnatých lesích, v lesních křovinách a v nivách řek. Vyhledává půdy humózní, vlhčí a na živiny bohaté.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Dekorativní jarní cibulovina. Někdy pěstovaná v zahrádkách, přičemž se často jedná o nelegálně přenesené rostliny z přirozených stanovišť.

Myrmekochorní rostlina. Semena mají vyvinuty masité přívěsky, tzv. masíčka, jimiž se živí mravenci a přispívají tak k rozšiřování druhu.

Ladoňka karpatská a paragrafy
Ladoňka karpatská patří podle zákona o chraně přírody a krajiny mezi zvláště chráněné druhy rostlin a proto je chráněna ve všech svých podzemních a nadzemních částech a všech vývojových stádiích; chráněn je rovněž její biotop. Je zakázáno takové rostliny sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo výměny.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nedovoleně zasahuje do přirozeného vývoje zvláště chráněných druhů rostlin a orgán ochrany přírody ji za takové jednání uloží pokutu ve výši do 10 000 Kč.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zničí zvláště chráněné rostliny zařazené do kategorie silně ohrožených buď přímo nebo způsobí jejich úhyn nedovoleným zásahem do jejich životního prostředí a orgán ochrany přírody ji za takové jednání uloží pokutu ve výši do 100 000 Kč.

Ochrana:
Ladoňka karpatská je zařazena mezi silně ohrožené druhy naší květeny (C2) a stejná ochrana je jí poskytnuta i zákonem (§2). Ohrožena je úbytkem vhodných stanovišť, výstavbou komunikací a cest (jako např. v okrese Vsetín) a rovněž nenechavými "milovníky" přírody, kteří vyrývají rostliny z volné přírody do svých zahrádek.

U nás roste pouze na východní Moravě, kde probíhá západní hranice areálu druhu.

Celkové rozšíření:
Ladoňka karpatská roste v karpatské části Evropy, v prostoru od jižního Polska, přes východní Moravu a Slovensko na západní Ukrajinu a od severovýchodního Maďarska po Rumunsko. Jedná se o karpatský endemit.

Index:
Scilla kladnii Schur -- Enum. Pl. Transsilv. 668. 1866

vytrvalá; bylina; karpatský; geofyt; 0,05-0,17; nížiny-pahorkatiny; Carpinion

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Okres: Vsetín

Kraj: Zlínský

Stanoviště: listnatý les

Nadmořská výška: 320 m

Půda: hlinitá, vlhčí

Světelné podmínky: stín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 6.4.2005

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka