Detail

máčka ladní

Eryngium campestre

kotúč poľný | Field Eryngo

miříkovité / Apiaceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 30 - 60cm vysoká, šedozelená bylina vytvářející obvykle kulovitou strukturu. Listy řapíkaté, čepel listů 1-2x peřenosečná, v obrysu trojúhelníkovitá až vejčitá s úkrojky ostnitě zubatými. Květenstvími jsou kulovité hlávky (strbouly), korunní lístky květů jsou bělavé. Plodem je obvejčitá, nicí dvounažka. Máčka ladní je tzv. „stepní běžec“, to znamená, že k jejímu rozšiřování dochází tak, že po dozrání semen se celá rostlina odlomí, a pomocí větru se přesunuje na jiná místa, přičemž se uvolňují semena.

Místa výskytu:
Máčka ladní je typickým druhem suchých, výslunných, skalnatých strání, lesostepí, dále ji můžeme nalézt při okrajích cest, v okolí kamenolomů či na železničních náspech. Vyhovují jí suché, štěrkovitě-písčité, spíše vápenité půdy. Světlomilný a suchomilný druh.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Máčka ladní je už na první pohled velmi atraktivní rostlina. Díky své vysoké dekorativní hodnotě se přidává do suchých vazeb. Je to rovněž prastará léčivá bylina, podporuje vykašlávání, působí protizánětlivě v močových cestách, snižuje soudržnost močových kaménků a působí rovněž jako afrodiziakum.

 

 

Místo: Praha - Modřany

Okres: Praha

Kraj: Hlavní město Praha

Stanoviště: stráň

Nadmořská výška: 240 m

Půda: hlinito-písčitá, suchá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Jindřich Houska

Fotografoval: Jindřich Houska

Datum fotografie: 15.8.2004

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka