Detail

vrbina penízková

Lysimachia nummularia

čerkáč peniažtekový | Creeping Jenny

prvosenkovité / Primulaceae

      vrbina / Lysimachia

Botanická charakteristika:
Vytrvalá bylina s 10 - 45 cm dlouhou, plazivou lodyhou. Listy vstřícné a křižmostojné, čepele však v jedné vodorovné rovině. Čepel široce eliptické až téměř okrouhlé. Květy vyrůstají z paždí listů jednotlivě, kalich jen u báze srostlý, koruna nálevkovitá až kolovitá, sytě žlutá. Plodem kulovitá, žlutavá, červeně skvrnitá tobolka. Plody však vytváří jen málokdy, rozmnožuje se nejčastěji vegetativně zakořeňováním plazivých lodyh.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  plazivá lodyha až 45 cm dlouhá
  §  listy eliptické až okrouhlé
  §  květy sytě žluté

Místa výskytu:
Roste v lužních lesích, na vlhkých světlinách kulturních lesních porostů, v parcích, zahradách, příkopech, vlhkých loukách a polích, podél břehů vodních toků a rybníků a mnoha dalších podobných místech. Vyhovují jí vlhké až vysýchavé, težší půdy. K obsahu dusíkatých látek a vápenitých sloučenin v půdě je indiferentní. Má ráda stín a polostín.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Častá pionýrská rostlina.

Bývá používaná jako okrasná půdopokryvná rostlina, zvláště efektní je její použití na stinných místech k překrytí starých, mechem obrostlých kamenných mís či kamenů. Vyšlechtěno několik kultivarů např. cv. Aurea. V parkovních a zahradních opečovávaných trávnících se však může stát plevelem.

Léčivá rostlina.
Je rovněž užívaná jako léčivka, a to proti průjmům, revmatu, plicním onemocněním a dalším chorobám.

Záměna:
Vrbina penízková je snadno poznatelným druhem.

Etymologie:
Lysimachia: pravděpodobně po makedónském vojevůdci a vládci zvananém Lysimachus (Lysimachos) nebo vzniklo ze složení řeckého slova lysis: rozpad a slova mache: bojovat;
nummularia: penízková (nummus = penízek, podle tvaru listů, které připomínají malé penízky).

Lidové názvy:
žlutá vrbina, bazanovec, penízková zelina, žílové koření, žíloá zelenina, židník, úložníček, rozchodník

Synonyma:
Nummularia repens Gilib.
Nummularia prostrata Opiz
Lysimachia rotundifolia F.W. Schmidt
Lysimachia zawadskii Wiesner
Ephemerum nummularia Schur

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvech svazu Alopecurion pratensis, Cnidion venosi, Salicion albae, Alno-Ulmion, Agropyro-Rumicion crispi, Aegopodion podagrariae, Calthion.

Biotopy:
Vrbina penízková je diagnostickým druhem biotopu: aluviální psárkové louky (T1.4), běžně se vyskytuje v biotopu: vegetace vysokých ostřic (M1.7), poháňkové pastviny (T1.3), kontinentální zaplavované louky (T1.7), kontinentální vysokobylinná vegetace (T1.8).

Ochrana:
Vrbina penízková není ohroženým druhem. V České republice roste hojně na celém území od nížin po hory.

Celkové rozšíření:
Vrbina penízková roste v celé Evropě kromě částí Pyrenejského poloostrova, jižních částí Apeninského a Peloponéského poloostrova, Islandu a severních částí Skandinávie. Zavlečená v Severní Americe, Austrálii a na Novém Zélandu.

Index:
Lysimachia nummularia L. -- Sp. Pl. 1: 148. 1753.

vytrvalá, bylina; evropský; chamaefyt; 0,10-0,45; 0,009-0,018; nížiny-hory; Alopecurion pratensis, Cnidion venosi, Salicion albae, Alno-Ulmion, Agropyro-Rumicion crispi, Aegopodion podagrariae, Calthion.

Původní druh květeny České republiky. (Native).

léčivá rostlina

 

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: okraj cesty

Půda: hlinito-jílovitá, vlhká

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 18.6.2011

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka