Detail

křivatec žlutý

Gagea lutea

krivec žltý | Yellow Star Of Bethlehem

liliovité / Liliaceae

      křivatec / Gagea

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 10–40 cm vysoká bylina s 1 malou vejcovitou cibulkou. Lodyha přímá. List přízemní 1, široce čárkovitý s výraznou kápovitou špičkou. Lodyžní listy 2. Květenství zdánlivý okolík s 2–10 květy. Květy malé, 6 okvětních lístků, barvy žluté. Plod trojhranná tobolka. Semena s masíčkem.

Hlavní rozlišovací znaky:
  §  jeden přízemní list s výraznou kápovitou špičkou
  §  lodyžní listy dva
  §  jedna malá vejcovitá cibulka

Místa výskytu:
Vyskytuje se v lužních lesích, suťových lesích, hájích, na loukách (především v aluviích velkých toků), v křovinách, v parcích a zahradách. Roste na vlhkých hlinitých půdách s obsahem humusu.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Jedná se o náš nejhojnější křivatec. Značně variabilní.

Křivatec žlutý se řadí mezi tzv. jarní efemeroidy - vytrvalé rostliny, které vyrůstají časně na jaře ještě před olistěním stromů. Vykvétají a zaplodí a jejich nadzemní část záhy odumírá a v létě již není patrná. Takto využijí dostatku světla, který je v lesích před olistěním.

Myrmekochorní rostlina. Semena mají vyvinuty masité přívěsky, tzv. masíčka, jimiž se živí mravenci a přispívají tak k rozšiřování druhu.

Rod:
Rod Gagea (křivatec) má asi 90 druhů, které rostou v Evropě, Asii a Severní Africe. Na našem území se můžeme setkat se 7 druhy rodu Gagea.

Záměna:
Může být zaměněn za příbuzný křivatec luční.
křivatec žlutý: 1 cibulka, lodyžní listy dva;
křivatec luční: 2 cibulky, lodyžní listy 3-5, dolní lodyžní list nápadně převyšuje květenství.

Etymologie:
Gagea: na počest anglického přírodovědce Thomase Gage;
lutea: žlutý, podle žluté barvy květů.

Lidové názvy:
žlutečka, křižatec

Synonyma:
Gagea fascicularis Salisb.
Ornithogalum luteum L.
Gagea sylvatica (Pers.) Loudon
Gagea szepusiana Ullep.

Fytocenologie:
Na našem území se vyskytuje ve společenstvech svazu Alnion incanae, dále Carpinion, Tilio-Acerion.

Biotopy:
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek (v jarním aspektu)

Ochrana:
Není ohrožený. Na našem území se vyskytuje roztroušeně až hojně od nížin do podhůří, výjimečně v horách (Krkonoše a Hrubý Jeseník).

Celkové rozšíření:
Křivatec žlutý roste v téměř celé Evropě (kromě Islandu, částí Pyrenejského poloostrova, severní části Skandinávie) a zasahuje až do severního Kazachstánu.

Index:
Gagea lutea Ker Gawl. -- Bot. Mag. 30: t. 1200. 1809.

vytrvalá; bylina; euroasijský; geofyt; 0,10-0,40 m; 2-3 cm; nížiny-podhůří; Alnion incanae, Carpinion, Tilio-Acerion

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Místo: Kunín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: park

Půda: hlinitá s humusem, vlhká až mokrá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 11.4.2012

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka