Detail

třezalka skvrnitá

Hypericum maculatum

ľubovník škvrnitý | Imperforate St. John´s-wort

třezalkovité / Hypericaceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 20 – 60 cm vysoká, lysá bylina. Lodyhy slabě vystouplými lištami čtyřhranné. Listy zaokrouhlenou bází přisedlé, eliptické až široce eliptické, obvykle s tečkovitými siličnými nádržkami, při okrajích a ve špičce s černými tečkovitými žlázkami. Kališní lístky široce eliptické, vejčité až vejčitě kopinaté, korunní lístky zlatožluté, ve špičce žláznatě tečkované a čárkované. Plody jsou tobolky. Semena světle až tmavě hnědá.

Místa výskytu:
Vyskytuje se na loukách, pastvinách, prameništích, horských a subalpínských nivách, v kosodřevině, vlhkých listnatých, smíšených i přirozených jehličnatých lesích a v jejich lemech, na mýtinách, světlinách. Roste na svěžích půdách, nenáročná na živiny. Vyhovují jí vlhká a chladná stanoviště a vyšší nadmořská výška.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Jedná se o léčivou bylinu. Použití je obdobné jako u třezalky tečkované (viz tam), avšak obsah léčivých látek je nižší a droga je tedy méně kvalitní. Od třezalky tečkované, se kterou se snadno zaměňuje, ji poznáme dle hranaté lodyhy se čtyřmi lištami (třezalka tečkovaná má lodyhu oblou, pouze s dvěma více či méně vyniklými lištami).

Ochrana:
Není ohrožená.

 

 

Místo: Hutisko-Solánec

Okres: Vsetín

Kraj: Zlínský

Stanoviště: okraj lesa

Půda: hlinitá, sušší

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 25.7.2004

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka