Detail

řebříček obecný

Achillea millefolium

rebríček obyčajný

hvězdnicovité / Asteraceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 20 – 90 cm vysoká bylina s řídce trsnatým nebo plazivým oddenkem. Lodyha zpravidla jednoduchá, oblá, hlavně pod uzlinami vlnatě chlupatá. Přízemní listy řapíkaté, dolní lodyžní krátce řapíkaté, obojí s čepelí v obrysu úzce obkopinatou, úzce podlouhlou, podlouhlou nebo úzce kopinatou, 3x peřenosečnou, s úkrojky relativně do roviny rozloženými. Střední listy přisedlé, obvykle ouškatou bází objímavé, v obrysu úzce podlouhlé, podlouhlé nebo úzce kopinaté, (2)3x peřenosečné. Úbory skládají středně hustou až hustou chocholičnatou latu. Zákrov vejcovitý, okrajové jazykovité květy s korunní trubkou kratší než ligula, ligula bílá či růžová. Plody jsou šedohnědé, v obrysu klínovité nažky.

Místa výskytu:
Roste na loukách, pastvinách, stráních, okrajích, náspech a příkopech cest a silnic, pasekách, ruderálních místech, v lesních světlinách a lemech. K půdnímu druhu a podmínkám je relativně indiferentní, preferuje ale půdy kamenité.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Řebříček je nejoblíbenější bylinou k léčení ženských potíží. Účinně tlumí gynekologická krvácení a křečovité bolesti během menstruace, má rovněž účinky močopudné a dezinfekční, proto se hodí k léčbě i jiných urologických obtíží. Používá se ke zlepšení trávení, podporuje chuť k jídlu a dezinfikuje ústní dutinu. Jeho největší síla je v tlumení krvácení, a to nejen těch gynekologických, ale i různých nehojících se ran a kožních defektů. Trójský hrdina Achilles údajně ošetřoval krvácející zranění svých spolubojovníků právě touto rostlinou, která pak byla po něm pojmenována. Z hlavních obsahových látek jmenujme alespoň hořčiny, silice, cholin a třísloviny. Zmíněné silice, dodávající této hvězdnicovité rostlině typické aroma, se používají jako vonné látky, například do koupelí. Hořčiny zase mohou sloužit jako náhražka chmele při vaření piva. Z řebříčku se připravuje žluté, oranžové či hnědé barvivo, kterým se barví vlna. Mladé listy mají osvěžující nahořklou chuť, přidávají se do salátů či polévek.

Ochrana:
Není ohrožený, pouze poddruh řebříček obecný sudetský patří mezi taxony vyžadující další pozornost (C4a).

Původní druh květeny České republiky. (Native).

 

 

Místo: Nový Jičín

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: okraj polní cesty

Půda: hlinito-jílovitá, sušší

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 6.7.2004

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka