Detail

silenka dvoudomá

Silene dioica

silenka červená | Red Campion

hvozdíkovité / Caryophyllaceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 20 – 70cm vysoká bylina. Snadno ji rozeznáme, protože jako jediná naše silenka má červené květy, všechny ostatní silenky mají květy bílé nebo narůžovělé. Přízemní listy eliptické nebo vejčité, dolní lodyžní eliptické až obvejčité, střední a horní vejčitě kopinaté. Květenství je nepravidelný vidlan. Květy jednopohlavné, kalich samčích květů trubkovitý až úzce elipsoidní, 10žilný, kalich samičích květů vejcovitý až vejcovitě kuželovitý, 20žilný. Čepel korunních lístků dvouklaná, červenofialová, pakorunka vyvinuta. Plody jsou vejcovité tobolky.

Místa výskytu:
Vyskytuje se na okrajích lesů, v křovinách, podél potoků a lesních cest, na pasekách, ve světlejších vlhčích lesích a lužních lesích, v okolí lesních pramenišť. Daří se jí na vlhčích, humózních, jak živinami bohatých neutrálních půdách, tak na půdách mírně kyselých a chudších.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ochrana:
Není ohrožena.

 

 

Místo: Hustopeče nad Bečvou

Okres: Přerov

Kraj: Olomoucký

Stanoviště: louka

Půda: hlinitá

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 8.5.2004

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka