Detail

lomikámen zrnatý

Saxifraga granulata

lomikameň zrnitý | Meadow saxifrage

lomikámenovité / Saxifragaceae

      lomikámen / Saxifraga

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 20 – 40 cm vysoká, hustě stopkatě žláznatá a chlupatá bylina s drobnými pacibulkami na bázi lodyhy. Lodyha jednoduchá nebo častěji od 1/2 - 2/3 větvená. Přízemní listy v růžici, dlouze řapíkaté, čepel okrouhlá až ledvinitá, vroubkovaná až dlanitolaločnatá. Lodyžních listů 2 – 6, směrem k vrcholu se výrazně zmenšují. Květenství volný 3 – 10květý vrcholík. Kališní listy podlouhlé až úzce vejčité, šikmo rozestálé, korunní obkopinaté až úzce obvejčité, bílé. Plod téměř kulovitá tobolka.

Místa výskytu:
Roste na sušších loukách, v silničních příkopech, na výslunných stráních a mezích. Roste na čerstvě vlhkých až sušších, vzdušných, živinami i humusem bohatých, písčitých až hlinitých půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Občas se pěstuje jako skalnička.

Dobytek se lomikámenu zrnatému na pastvě vyhýbá, protože celá rostlina chutná kysele.

Jedná se o léčivou rostlinu, sbírá se nať, která se používá hlavně k rozrušování močových i ledvinových kamenů. Její léčebné využití je široké, přesto se u nás málo používá.

Název lomikámen je odvozen buď od skutečnosti, že lomikámen roste na místech geologických zlomů, na nichž dokáže svými kořeny kámen „rozlámat“, nebo od skutečnosti, že dokáže „lámat“ kameny v těle.

V zemědělské praxi je považován za spolehlivého ukazatele extenzivního lučního hospodaření. Na loukách, kde se vyskytuje ve větším množství, tvoří často bílý ozdobný koberec již z dálky dobře viditelný.

Kromě rozmnožování semeny se lomikámen zrnatý množí také vegetativně, a to drobnými pacibulkami vyrůstající na bázi lodyhy.

Ochrana:
Není ohrožený.

 

 

Místo: Žarovice

Okres: Prostějov

Kraj: Olomoucký

Stanoviště: stráň

Nadmořská výška: 332 m

Půda: kamenitá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 22.4.2004

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka