Detail

dvouzubec černoplodý

Bidens frondosa

dvojzub listnatý

hvězdnicovité / Asteraceae

Botanická charakteristika:
Jednoletá, 20 – 70cm vysoká bylina bez mléčnic. Lodyha přímá, bohatě větvená. Listy řapíkaté, lichozpeřené, zelené až tmavě zelené, spodní a střední lodyžní s dvěma páry a horní s jedním párem lístků, koncový lístek všech lístků zveličelý, vejčitý; všechny lístky kratičce řapíkaté, na okraji zubaté. Úbory 1 – 2cm v průměru, přibližně 30 – 40květé, přímé, stopkaté, uspořádané ve vrcholičnaté latě. Zákrov zvonkovitý až nálevkovitý, dvouřadý. Květy velmi obvykle pouze trubkovité, 5cípé, tmavě žluté až hnědožluté. Plody jsou nažky, které jsou zploštělé, tmavě hnědé, na vrcholu se 2 drsně osténkatými osinami.

Místa výskytu:
Můžeme jej nalézt na březích řek, rybníků, přehrad, v lemech pobřežních křovin, na obnažených dnech letněných rybníků, bahnitých říčních náplavech, zamokřených místech v polích atp. Vyhovují mu vlhké až zamokřené, dusíkem bohaté půdy.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Dvouzubec černoplodý pochází ze Severní Ameriky a u nás začal zdomácňovat v 1. polovině 20. století. Dnes je vedle příbuzného druhu dvouzubce trojdílného (Bidens tripartita) nejčastější zástupce rodu u nás.

 

 

Místo: Loučka

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: břeh potoka

Půda: hlinitá, mokrá

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2021 © Petr Kocián | Právní doložka