Detail

mléč drsný

Sonchus asper

mlieč drsný | Prickly Sow-thistle

hvězdnicovité / Asteraceae

Botanická charakteristika:
Jednoleté byliny s přímou, 30 – 70 cm vysokou lodyhou. Přízemní listy kopisťovité, lodyžní přisedlé, tuhé, celistvé až kracovitě peřenodílné, na okraji vyhlodávané, pichlavě osténkaté, na bázi srdčité, objímavé, ouška zaokrouhlená, dolní lodyžní listy obkopinaté až obvejčité, střední a horní eliptické, kopinaté až vejčité úbory uspořádané ve vrcholičnaté latě, zákrov víceřadý, válcovitý, jazykovité květy sytě nebo bledě žluté, vně načervenalé. Plody jsou v obrysu obvejčité, hnědé nažky.

Místa výskytu:
Stanovišťmi tohoto druhu jsou okraje cest, náspy, parky, zahrady, skládky, dvory zemědělských a průmyslových objektů. Můžeme se s ním setkat také jako s plevelem v okopaninách. Roste na mírně vlhkých, sypkých, živinami a zejména dusíkem bohatých, humózních, hlinitých i kamenitých půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Jména mnoha rostlin byla vymyšlena podle některé z jejich výrazných vlastností. A tak je tomu i u mléče. Je protkán soustavou mléčnic a po poranění některé části rostliny (třeba po ulomení listu či stonku) začne ronit hojnost bílého mléka. Je to tedy bylina silně mléčící, odtud název mléč. Mléčnice má mnoho dalších rostlin čeledi hvězdnicovitých, není to tedy žádný důležitý poznávací znak tohoto druhu, avšak hojnost mléka se u různých druhů liší a zrovna u mléče je velmi vysoká a nápadná. Plevelná rostlina, ale nepříliš podstatná.

Ochrana:
Není ohrožený.

 

 

Místo: Loučka

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: pole

Půda: hlinitá, vlhká

Světelné podmínky: slunné

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 31.8.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka