Detail

čarovník pařížský

Circaea lutetiana

čarovník obyčajný | Enchanter´s-nightshade

pupalkovité / Onagraceae

Botanická charakteristika:
Vytrvalá, 15–90 cm vysoká bylina s bohatě větveným oddenkem a přímou lodyhou. Listy jsou široce eliptické, podlouhle vejčité až vejčitě kopinaté, na líci podél žilek a na okraji hustě chlupaté, řídce a mělce vykrajovaně zubaté. Květy na stopkách už před rozkvětem vzájemně zřetelně oddálených, víceméně kolmých ke vřetenu květenství, kterým je hrozen, bez listenů. Kališní lístky podlouhlé až vejčité, nazpět obrácené, zelené až purpurově naběhlé. Korunní lístky obsrdčité až obráceně široce trojúhelníkovité, dvouklanné, přibližně stejně dlouhé jak široké, bílé nebo růžové. Plody jsou dvoupouzdré, obvejcovité až hruškovité nažky, většinou se dvěma semeny. Plody dozrávají.

Místa výskytu:
Čarovník pařížský roste hlavně ve vlhkých humózních listnatých a smíšených lesích (převážně bukových) a jejich lemech, v lužních a suťových lesích, při vlhkých okrajích lesních cest, v příkopech silnic vedoucích lesem. Vyhovují mu mírně vlhké až vlhké, živinami bohatší, jílovito-hlinité až hlinito-písčité půdy. Roste na polostinných až zastíněných stanovištích.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Význam a zajímavosti:
Z našich čtyř rodů čeledi pupalkovitých (pokud nebereme v úvahu rod zakucelka (Ludwigia), jehož zástupce zakucelka bažinná (Ludwigia palustris) u nás kdysi rostla jen na několika málo místech, poslední údaje o jejím výskytu u nás jsou z 19. století a je tedy dávno vyhynulá) je rod čarovník nejméně známý. Rostou u nás tři zástupci, kromě čarovníku pařížského ještě čarovník alpský (Circaea alpina) a hybridogenní druh čarovník prostřední (Circaea x intermediata) vzniklý zkřížením dvou předchozích druhů. Čarovníky jsou nenápadné lesní rostliny, kterých si při procházce lesem většinou vůbec nevšimneme. Navíc pokud nekvetou, mohou být zaměněny za podobný ptačinec hajní, který patří mezi hvozdíkovité.

Celkově rod Circaea zahrnuje asi 7 – 10 druhů rozšířených zejména v mírném pásu Eurasie a Severní Ameriky, s centrem rozšíření v jihovýchodní Asii.

Ochrana:
Není ohrožený.

 

 

Místo: Valašské Klobouky

Okres: Zlín

Kraj: Zlínský

Stanoviště: okraj lesa

Nadmořská výška: 250 m

Půda: jílovitá, mokrá

Světelné podmínky: stín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 11.7.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka