Detail

vrbina obecná

Lysimachia vulgaris

prvosenkovité / Primulaceae

      vrbina / Lysimachia

Místa výskytu:
Vyskytuje se na vlhkých loukách, kde se zejména při nesečení vegetativně šíří, v pobřežních porostech podél potoků a řek, méně i podél rybníků, ve vlhkých lemech křovin a lesů, lužních i jiných světlejších lesích s vysokou hladinou podzemní vody, lesních mokřadech a vlhčích světlinách, vlhčích parcích. Světlomilný až polostinný druh, může růst však i ve stínu, kde ale nekvete. Roste na těžších, neprovzdušněných, svěžích až bažinatých, živinami chudých až bohatých půdách.

Doba květu:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ochrana:
Není ohrožená.

 

 

Místo: Vražné

Okres: Nový Jičín

Kraj: Moravskoslezský

Stanoviště: okraj rybníka

Půda: hlinitá

Světelné podmínky: polostín

Určil: Petr Kocián

Fotografoval: Petr Kocián

Datum fotografie: 4.7.2003

 

 

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2023 © Petr Kocián | Právní doložka