Typhaceae - orobincovité

Vytrvalé, bahenní a pobřežní rostliny s tlustým plazivým oddenkem. Listy úzké, čárkovité. Květenství je složeno ze dvou válcovitých palic, v dolní palici směstnány drobné vytrvávající květy samičí, v horní jsou záhy opadavé kvítky samčí. Plodem je nažka.

Orobince nacházejí široké uplatnění. Používají se jako okrasné rostliny, v pletařském průmyslu, jako léčivky, k produkci biomasy a mnoha dalším účelům (viz Využití a zajímavosti u jednotlivých druhů).
Čeleď zahrnuje 1 rod s přibližně 8 - 13 druhy rostoucími v mírných, subtropických a tropických oblastech. U nás roste 1 rod (orobinec) s 5 druhy.
Rody Typha a Sparganium jsou podle nejnovějších studií velmi příbuzné a podle některých autorů by měly být zařazeny do jedné čeledi Typhaceae.


Bylo nalezeno 5 druhů, které jsou zobrazeny na 1 straně.

Všechna práva vyhrazena. | 2003-2024 © Petr Kocián | Právní doložka